Švaraus degimo sistema- draugiška aplinkai

draugiska-aplinkai
Švarus degimas
Naujausios kartos  krosnelės naudoja unikalią švaraus degimo technologiją.
  • Visų pirma, krosnelė pati įsiurbia orą iš išorės per nugarėlę. Tuomet įsiurbtas oras kiek pakaitinamas ir, pasitelkus ugnies liežuvį, nukreipiamas į švaraus  degimo kamerą. Patekęs į švaraus degimo kamerą, šis oras sukelia antrinį degimą, kuris sunaikina dar nespėjusius sudegti degimo produktus.
  • Didžiausia švaraus degimo nauda yra ta , kad krosnelė skleidžia daugiau šilumos, o pats degimas yra švaresnis ir draugiškesnis aplinkai.
Modernūs židiniai ir krosnelės su švaraus degimo  sistema išskiria palyginti nedaug teršalų. Nuo 1997 metų vykdant plačią židinių su švaraus degimo sistema montavimo Norvegijoje programą, buvo gerokai sumažintas išmetamų teršalų kiekis. Vien 2006 metais išmetimas sumažėjo 14 000 tonų. Taip prisidedame prie prie  ekologijos ir gamtos išsaugojimo!
Aplinkai draugiški gaminiai
Visi Dovre gaminiai ne tik atitinka griežtus Europos Sąjungos reikalavimus, tačiau ir gerokai juos pranoksta! Dovre krosnelėse ir židiniuose įdiegtos moderniausios šildymo technologijos, užtikrinančios itin didelį gaminių efektyvumą, puikų šilumos sklidimą Jūsų namuose bei labai mažą CO bei nesudegusių dalelių išmetimą į aplinką.
Švarus ir saugus kūrenimas
Ar Jūs žinote, kad Dovre krosnelės ir židiniai gali naudoti orą, įsiurbtą iš lauko? Tokiu būdu, Dovre šildymo įrenginys degins deguonį ne iš Jūsų svetainės , bet iš bet kurios kitos patalpos ar tiesiog lauko. Toks sprendimas puikiai tinka gerai apšiltintiems ir sandariems namams bei butams. Išorės oro jungtis užtikrina, kad kūrenimui reikalingas oras nuolat patektų į krosnelę ar židinį nepažeisdamas delikataus ventiliacijos balanso. Į šildymo įrenginį įsiurbtas išorės oras iš pradžių yra pakaitinamas ir tuomet patenka į degimo kamerą, taip užtikrindamas švarų ir saugų degimą.
Kokia nauda iš švaraus degimo Jums? Tai tausojama aplinka ir žymiai švaresnis kaminas! Dovre krosnelės ir židiniai, turintys išorės oro jungtį, užtikrina švarų ir sveiką Jūsų gyvenamųjų patalpų orą ir kartu skleidžia jaukią šilumą!